• Seri Kodlarının listelenmesi

• Kayıtların imha sürelerinin girilmesi 

• Veri girişi ve imha süreçleri ile ilişkilendirilmesi

Kamu ve özel Kurumlarının evrak serileri AYS’ ye entegre edilmiştir. AYS, evrak serilerinin yasal saklama ve enformasyon değeri sürelerini bilir ve hangi evrakın ne zaman imha edileceğini hesaplar ve zamanı geldiğinde arşiv yetkililerini uyarır. Böylelikle, kurumların aylar sürecek evrak seri (Envanter) çalışmaları ortadan kaldırılmıştır.