• İmha listelerinin hazırlanması

• İmha onayı alındıktan sonra sistemden evrakların imhası

• İmha edilen evrakların raporlanması ve farklı bir veri tabanına otomatik aktarılması.

• İmhası sonrası boşalan rafların ve kutuların raporlanması. (Hangi rafta ve kutuda ne imha edildiği ve ne kadar yer açıldığının takibi. )