Dijital arşivleme belge ve dokümanların tarama ve sayısallaştırma araçları kullanılarak elektronik ortama aktarılması, güvenli şekilde saklanması ve araştırmaya açılmasıdır.

Kurum ve şirketlerin kağıt tabanlı her türlü belge,doküman ve evraklarının taranıp, veri girişlerinin yapılarak, uzman bir ekip tarafından bilgisayar ortamına aktarılması hizmetine, “Servis Büro Hizmeti” denmektedir.

Tarama işlemini yazılımsal çözümlerle desteklemek gerekir. Tarama sonucu oluşan dökümanlara sağlıklı ulaşabilmek için indekslenmesi Çözüm EBYS tarafından tavsiye etmektedir.  Eğer kurumda DYS veya EBYS gibi yazılımsal çözümler varsa verinin tek yerde bulunması ilkesi çerçevesinde taranan belgeler ve indeksleme bu yazılımlara aktarılmalıdır.

 

İlişkili Makaleler